Aktualności

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 prowadzi kampanię społeczną
pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”.

Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich.
Z Pierwszego Raportu PKDP wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 (49%) i 7-12 (41%) lat. W okresie popełnienia czynu 76% skrzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu, pod opieką rodziców. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego. Najczęściej samo dziecko ujawnia informację, borykając się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami, negatywną oceną swojego zachowania. A przecież czyn zabroniony popełnił dorosły.
On jest winny i odpowiedzialny za to co się stało, za każdy akt skrzywdzenia dziecka. To nigdy nie jest wina dziecka. Kampania jest skierowana do wszystkich obywateli, w szczególności do opiekunów dzieci i młodzieży. Zasadne jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie omawianego tematu
i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.

Odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, można przenieść się na stronę kampanii,
gdzie są umieszczone wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie
z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie. Jedno ze wskazań kampanii to:

„Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj. #RozmawiajReaguj”.

PKDP chce poruszyć serca i umysły odbiorców akcji, skłonić ich do refleksji na temat tego,
że tak przejmujące doświadczenie jest udziałem wielu dzieci. Warto pamiętać, że obojętność, lekceważenie tego problemu czy podzielanie fałszywych, stereotypowych przekonań przyczynia się do zwiększenia skali problemu. Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych

Plakat nr 1 

Plakat nr 2

Plakat nr 3

1

2

3

Ogłoszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednio opiekę nad:

  1. dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

Szczegółowe dane dotyczące nowej edycji oraz Karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie internetowej: www.niepelnosprawni.gov.pl ( Fundusz Solidarnościowy)

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców miasta Łuków do składania zapotrzebowań do w/w programu w terminie do 4 listopada 2022 roku.

Link do dokumentów:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Ogłoszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednio opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Szczegółowe dane z formularzami zgłoszeniowymi dostępne są na stronie internetowej: www.niepelnosprawni.gov.pl.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców miasta Łuków do składania zapotrzebowań
do w/w programu w terminie do 4 listopada 2022 roku.

Link do dokumentów:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023