Aktualności

MOPS Łuków poszukuje wolontariuszy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie poszukuje wolontariuszy do robienia zakupów dla seniorów 65+ w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.

 

Osoby do kontaktu:

Anna Izdebska

Anna Bogdańska

Numer telefonu: 25 798 03 32

KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie informuje, że nadal do dnia 25 kwietnia 2021 r.  czasowo zostają zawieszone zajęcia w Klubie „Senior +”.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie informuje, że od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. nadal czasowo zostają zawieszone zajęcia w Klubie „Senior +”.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie informuje, że od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021 r. czasowo zostają zawieszone zajęcia w Klubie „Senior +” w związku z decyzją Wojewody Lubelskiego.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie informuje, że wydaje skierowania po odbiór żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2020 w ramach FEAD osobom uprawnionym  codziennie w godz. 7.30 – 15.30

 Klub Senior + w Łukowie

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie informuję, że Klub Senior + w Łukowie wznawia swoją działalność. 

 

Powiedz o TYM komuś

Szanowni Państwo,
Informujemy, że transmisja konferencji Powiedz o TYM komuś osbedzie się 25.11.2020r. o godzinie 14.00 na facebookowym profilu Fundacji A.R.T. - https://www.facebook.com/fundacjaart

APEL

Do Mieszkańców Miasta Łuków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie zwraca się z apelem do mieszkańców miasta Łuków o zwracanie uwagi w swoim otoczeniu na potrzeby osób szczególnie zagrożonych warunkami atmosferycznymi. Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, bezdomne często nie są w stanie zadbać o własne bezpieczeństwo, dlatego tut. Ośrodek podejmuje szereg działań, aby zapewnić im pomoc.        
Czujność i wrażliwość wobec potrzebujących pomoże nam zadbać o ich bezpieczeństwo. Apelujemy o zgłaszanie do tut. Ośrodka osób zagrożonych warunkami atmosferycznymi. Informacje o osobach potrzebujących można zgłaszać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie ul. Zdanowskiego 15 w sekretariacie ( pokój nr 5 ) lub telefonicznie (025)798-03-32 lub 881-585-232 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

                                                                                    

                                                                                              Kierownik i pracownicy    
                                                                                  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                         w Łukowie                                                                                                                                                                                    

Opieka wytchnieniowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie realizuje program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie informuję, że została wznowiona działalność Klubu"Senior+" w Łukowie 

 

UWAGA!

ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUKOWIE

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Ośrodka

Z  DNIEM 13 MARCA 2020 ROKU

budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Zdanowskiego 15 zostaje zamknięty dla interesantów do odwołania.

Wszelkie sprawy będą załatwiane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną tel: 25 798 03 32, 25 798  98 07. Sugerujemy również załatwianie spraw drogą elektroniczną : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 UWAGA !

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z pojawieniem się na terenie Województwa Lubelskiego przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie zachęca wszystkich mieszkańców do załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną bądź telefoniczną. 

Ponadto tut. Ośrodek informuje o zawieszeniu na okres od 11 marca 2020r. do odwołania funkcjonowania Klubu „Senior+” w Łukowie.    

Wszystkie podjęte działania profilaktyczne mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa.

 

 POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ w ŁUKOWIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie informuje, że Polski Komitet Pomocy Społecznej od lutego 2020r. rozpoczął dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2019 w ramach FEAD. Żywność będzie wydawana w lokalu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przy ul. Prusa w poniedziałki w godzinach 11.00 – 15.00.    
Skierowanie po odbiór żywności osobom uprawnionym wydaje codziennie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie w godz. 7.30 – 15.30

 

 

 Wigilia dla Samotnych

.Znalezione obrazy dla zapytania wigilia
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie w okresie od listopada do grudnia 2019r. realizował projekt socjalny pt. „ Spotkanie Wigilijne”.

W dniu 20.12.2019r. w Łukowskim Ośrodku Kultury w Łukowie odbyło się spotkanie wigilijne dla beneficjentów świadczeń pomocy społecznej, tj. osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, o których wiadomo, że będą samotnie i bardzo ubogo spędzać czas Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie miało utwierdzić uczestników o przynależności do społeczności lokalnej oraz zapobiec poczuciu osamotnienia, porzucenia czy odrzucenia u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Miało na celu wywołanie u beneficjentów pozytywnych emocji, uśmiechu na twarzy oraz wzmocnienie więzi społecznych..

Jako instytucja odpowiedzialna za pracę socjalną, organizując spotkanie wigilijne dla osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, chcieliśmy pokazać, że odgrywają oni bardzo istotną rolę w życiu społeczności lokalnej miasta Łuków.

 

APEL

Do Mieszkańców Miasta Łuków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie zwraca się z apelem 

do mieszkańców miasta Łuków o zwracanie uwagi w swoim otoczeniu na potrzeby osób szczególnie zagrożonych warunkami atmosferycznymi. Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, bezdomne często nie są w stanie zadbać o własne bezpieczeństwo, dlatego tut. Ośrodek podejmuje szereg działań, aby zapewnić im pomoc.        
Czujność i wrażliwość wobec potrzebujących pomoże nam zadbać o ich bezpieczeństwo. Apelujemy o zgłaszanie do tut. Ośrodka osób zagrożonych warunkami atmosferycznymi. Informacje o osobach potrzebujących można zgłaszać osobiście w siedzibie Ośrodka.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie ul. Zdanowskiego 15 w sekretariacie ( pokój nr 5 ) lub telefonicznie (025)798-03-32 lub 881-585-232 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

                                                                                    

                              Kierownik i pracownicy  
                             Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

 

Przeznaczony jest dla:

- pacjentów bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej.

- pacjentów, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

- pacjentów zagrożonych hospitalizacją.

Wsparcie skierowane będzie do osób niesamodzielnych, w szczególności osób powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Skala samodzielności w skali Barthel powinna znajdować się na poziomie 40-65 punktów.

Adres: 21-400 Łuków, Krynka 1C

(Budynek zakładu Opiekuńczo Leczniczego)

Informacje:

Tel. 25 633 35 55/email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje:

mgr pielęgniarstwa Dorota Fajnas, tel. 517 016 511

mgr Sylwia Kurkus-Korycińska, Tel. 509 927 446

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej:

www.centrum.med.pl  oraz w siedzibie placówki.

Projekt socjalny „Używki, lepiej zapobiegać niż leczyć”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie w okresie od czerwca do lipca 2019r. realizował projekt socjalny „Używki, lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Celem projektu było szerzenie wiedzy u dzieci na temat szkodliwości sięgania po używki tj. alkohol, narkotyki czy papierosy w młodym wieku. Uświadamianie młodzieży jak destrukcyjny wpływa mają używki na rozwijający się organizm oraz uświadomienie, że uleganie namowom środowiska i spożywanie np. alkoholu „dla towarzystwa” jest oznaką słabości, a nie dorosłości.

Spotkania odbyły się w siedzibie tut. Ośrodka partnerzy zaproszeni do współpracy,
tj. Komenda Powiatowa Policji w Łukowie oraz Sąd Rodzinny w Łukowie przekazali informacje na temat zagrożeń, skutków, wpływu na zachowanie oraz konsekwencji sięgania po używki. Dzieciom zostały przekazane ulotki dotyczące uzależnień.

Apel do Mieszkańców Miasta Łuków

APEL

Do Mieszkańców Miasta Łuków

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie zwraca się z apelem do mieszkańców miasta Łuków o zwracanie uwagi w swoim otoczeniu na potrzeby osób szczególnie zagrożonych warunkami atmosferycznymi. Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, bezdomne często nie są w stanie zadbać o własne bezpieczeństwo, dlatego tut. Ośrodek podejmuje szereg działań, aby zapewnić im pomoc.

Czujność i wrażliwość wobec potrzebujących pomoże nam zadbać o ich bezpieczeństwo. Apelujemy o zgłaszanie do tut. Ośrodka osób zagrożonych warunkami atmosferycznymi. Informacje o osobach potrzebujących można zgłaszać osobiście w siedzibie Ośrodka.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie ul. Zdanowskiego 15 w sekretariacie ( pokój nr 5 ) lub telefonicznie (025)798-03-32, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Kierownik i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie

 

Łuków, 01.10.2018r.