Ogłoszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednio opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Szczegółowe dane z formularzami zgłoszeniowymi dostępne są na stronie internetowej: www.niepelnosprawni.gov.pl.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców miasta Łuków do składania zapotrzebowań
do w/w programu w terminie do 4 listopada 2022 roku.

Link do dokumentów:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023