Ogłoszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednio opiekę nad:

  1. dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

Szczegółowe dane dotyczące nowej edycji oraz Karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie internetowej: www.niepelnosprawni.gov.pl ( Fundusz Solidarnościowy)

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców miasta Łuków do składania zapotrzebowań do w/w programu w terminie do 4 listopada 2022 roku.

Link do dokumentów:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023