Projekt socjalny „Używki, lepiej zapobiegać niż leczyć”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie w okresie od czerwca do lipca 2019r. realizował projekt socjalny „Używki, lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Celem projektu było szerzenie wiedzy u dzieci na temat szkodliwości sięgania po używki tj. alkohol, narkotyki czy papierosy w młodym wieku. Uświadamianie młodzieży jak destrukcyjny wpływa mają używki na rozwijający się organizm oraz uświadomienie, że uleganie namowom środowiska i spożywanie np. alkoholu „dla towarzystwa” jest oznaką słabości, a nie dorosłości.

Spotkania odbyły się w siedzibie tut. Ośrodka partnerzy zaproszeni do współpracy,
tj. Komenda Powiatowa Policji w Łukowie oraz Sąd Rodzinny w Łukowie przekazali informacje na temat zagrożeń, skutków, wpływu na zachowanie oraz konsekwencji sięgania po używki. Dzieciom zostały przekazane ulotki dotyczące uzależnień.