KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

Kryterium dochodowe dla osoby samotnej - do 701,- zł
Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie - do 528,- zł/os.
Kryterium dochodowe dla pomocy w postaci dożywiania dla osoby samotnej - do 1051,50 zł
Kryterium dochodowe dla pomocy w postaci dożywiania dla osoby w rodzinie – 792,- zł/os.