KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

Kryterium dochodowe dla osoby samotnej - do 776,- zł
Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie - do 600,- zł/os.
Kryterium dochodowe dla pomocy w postaci dożywiania dla osoby samotnej - do 1 164,- zł
Kryterium dochodowe dla pomocy w postaci dożywiania dla osoby w rodzinie – 900,- zł/os.