Rodzina Trzy Plus

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie informuje, że w związku z realizacją programu „Rodzina Trzy Plus” w siedzibie tut. Ośrodka (Łuków ul. Zdanowskiego 15) można pobierać wnioski o wydanie Karty „Rodzina Trzy Plus”. Program „Rodzina Trzy Plus” skierowany jest do rodzin, w tym również rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie Miasta Łuków, które posiadają przynajmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko po ukończeniu 18 roku życia kontynuuje naukę, przy czym za spełnienie warunku posiadania dziecka uważa się również sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną bez względu na jej wiek.

Karta wydawana będzie na okres jednego roku.

Posiadanie Karty „Rodzina Trzy Plus” pozwoli na skorzystanie z systemu zniżek w:
- Kinie Łuków (bilet 3D 15 zł, bilet 2D 12 zł),
- pływalni letniej "Delfin",
- pływalni krytej "Delfinek" (bilet normalny - 6,00 zł, bilet ulgowy - 3,00 zł, bilet w godz. 16.00 - 20.00 - 3,00 zł)
- Klubie Sportowym "Orlęta Łuków".

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków o wydanie Karty „Rodzina Trzy Plus” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukowie ul. Zdanowskiego 15 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 14.30.

Regulamin Programu "Rodzina Trzy Plus"