Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łukowie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łukowie jest publiczną placówką oświatową udzielającą pomocy uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę w Powiecie Łukowskim.

ul. Wyszyńskiego 41

21-400 Łuków

tel.: 25 798 21 19

tel./fax: 25 798 48 56

www.poradnia.lukow.pl/